Adesso BioProducts
– med fokus på miljö och innovation

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning.

Kunskap och hållbarhet

Vårt brinnande intresse och engagemang i hållbarhetsfrågor gör att vi deltar och föreläser i många olika sammanhang.
Kunskap i dessa frågor är oerhört viktigt inför varje företags val av drivmedel eller bränsle för uppvärmning. Därför delar vi gärna med oss av fakta och kunskap. Dels kring hållbarhet och förnybart men speciellt kring frågor som rör biodrivmedel.

Läs mer

Hållbart Biodrivmedel för dieselfordon

Verdis Polaris™ är ett 100%igt biodrivmedel med hög kvalitet som både håller totalkostnaden nere och gör störst klimatnytta. Det är biodrivmedlet för er som vill ha en smidig övergång till hållbara transporter. En rapsoljebaserad biodiesel som också tillverkas med biometanol för större andel biomassa.

Läs mer

Bioenergiolja för snabb klimatnytta

BioCaleo™ är en RME för biouppvärmning (biofyring) för dem som snabbt och enkelt vill gå över till hållbar värme. När man väljer BioCaleo™ istället för fossil eldningsolja minskar man koldioxidutsläppen med mer än hälften. Eftersom bränslet används i den befintliga pannan är omställningskostnaderna mycket låga.

Läs mer

Innovation och kvalitet

Vi driver utvecklingsprojekt inom områdena förnybara drivmedel och förnybar kemi ihop med universitet och forskningsinstitutioner i Norge och Sverige.

Läs

mer