Volvo utökar sitt utbud av biodieseldrivna lastbilar

KÄLLA: Bioenergitidningen 20 maj 2024

Volvo Lastvagnar utökar sitt modellutbud anpassat för biodiesel B100. Detta är ytterligare ett steg i linje med företagets strategi att minska klimatpåverkan från sina lastbilar.

Nu kan alla Volvos lastbilsmodeller drivas med 100 procent biodiesel, vilket erbjuder ytterligare ett förnybart bränslealternativ för kunder som vill minska CO2-utsläppen från transporter här och nu.

Volvo Lastvagnar har ett av branschens bredaste utbud av förnybara bränslealternativ, inklusive biodiesel, HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och biogas. B100 finns nu för ett brett urval av motorer för modellerna Volvo FL, FE, FM, FMX, FH och FH16.

– Våra kunder efterfrågar lösningar för att minska sina koldioxidutsläpp och förnybara bränslen är ett attraktivt alternativ – det är helt enkelt ett effektivt sätt att minska CO2 från transporter här och nu, säger Jan Hjelmgren, chef för produktledning och kvalitet, Volvo Lastvagnar, och fortsätter:

– Som en global lastbilstillverkare måste vi tillgodose en mängd olika transportbehov och marknadsförhållanden. Det är anledningen till att vi inte bara investerar i ny teknik, utan också i lösningar som minskar koldioxidutsläppen från transporter både på kort och lång sikt.

Upp till 70 procent lägre CO2-utsläpp

CO2-reduktionen från källa till hjul (“well to wheel”) genom att använda biodiesel är mellan 30 procent och 70 procent jämfört med traditionellt dieselbränsle, beroende på vilken typ av råmaterial som används för att producera bränslet.

Volvos aktuella utbud av medeltunga och tunga lastbilar erbjuds idag med drivlinor som drivs med diesel, biodiesel, HVO, LNG (flytande naturgas), CNG (komprimerad naturgas), bio-LNG,  bio-CNG och el.

Förbränningsmotorn, som drivs av förnybara bränslen, är en av tre pelare i Volvo Lastvagnars strategi för minskade koldioxidutsläpp, där de andra två är batterielektriska och bränslecellselektriska. Strategin stödjer företagets mål att alla sålda Volvolastbilar ska ha nettonollutsläpp år 2040.

Fakta om biodiesel

De tillgängliga Volvo-lastbilsmodellerna med motorer som är certifierade för biodiesel B100 är Volvo FL, FE, FM, FMX, FH och FH16 med vissa varianter av 5-, 8-, 13- och 17-liters dieselmotorer – tillgängligheten av varianter skiljer sig åt mellan olika marknader – mer information finns i lastbilskonfiguratorn Volvo Truck Builder.

Biodiesel är ett icke-fossilt bränsle som kommer från vegetabiliska oljor (till exempel rapsolja) och är relativt enkelt att producera.

Biodiesel är också känd som fettsyrametylester (FAME) enligt standard EN14214.
Alla Volvo Lastvagnars dieselmotorer är också certifierade för att köras på HVO100-bränsle.

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är i grunden ett biobränsle som kan tillverkas av en rad olika material som vegetabiliska oljor, men även avfallsprodukter.

Volvo Lastvagnar utökar sitt modellutbud anpassat för biodiesel B100. Foto: Volvo Lastvagnar