Glycerin

Glycerin är den enklaste trevärda alkoholen, en molekyl byggd av kol, väte och tre alkoholgrupper. Det gör den till en användbar byggsten i en rad kemiska applikationer. Vidare är glycerin naturligt förekommande i vegetabiliska och animaliska oljor och fetter och då i form av triglycerid, alltså en förening av glycerin och tre fettsyror. Eftersom den är naturlig och förnybar är den speciellt eftertraktad i applikationer där den kan ersätta en motsvarande molekyl med fossilt/petrokemiskt ursprung. Tex kan glycerin utgöra råvara för många gröna kemiprodukter där man genom hydrering kan erhålla propylenglykol, propionsyra eller propan. Propan som LPG har flera gröna applikationer i allt från industriella processer till hemmagrillar och propylenglykol är en viktig beståndsdel i exempelvis kylarvätska. Glycerin kännetecknas också av att den har hög viskositet och är hygroskopisk (binder vatten). Detta bidrar till att göra glycerin mycket användbar i rengöringsprodukter och kosmetika. För att passa för produkter som används på huden behöver glycerinet dock först raffineras genom destillation.


Glycerine Tech

Glycerine Tech bildas som biprodukt vid RME-tillverkning i Stenungsundsfabriken. Produkten är gul till gulbrun och något grumlig. Med en renhet på 97% kan den enkelt ersätta destillerad glycerin i de applikationer som kräver relativt hög renhet men där en ganska mörk kulör kan accepteras och man därför inte nödvändigtvis kräver sk pharmakvalitet. Exempel på sådana användningsområden är som råvara vid tillverkning av alkydfärger, till tekniska rengöringsprodukter, produkter med antifrostegenskaper eller till plastfilmer av typen cellofan.


Glycerine Crude 80%

Glycerine Crude bildas som biprodukt vid RME-tillverkning i vår fabrik i Fredrikstad, Norge. Den har en renhet på ca 80% och används mestadels som ett förnybart energirikt substrat vid biogastillverkning. Biogasen tillverkas genom en rötningsprocess där mikroorganismer bryter ned biologiskt avfall från tex reningsverk eller matavfall och i den processen kan glycerin fylla en viktig funktion för att ge rätt näringsbalans till mikroorganismerna. Biogasen kan sedan användas för att skapa hållbar värme eller förnybart fordonsbränsle.