Om bolaget

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning. Verksamheten präglas av kundfokuserad utveckling, engagemang och flexibilitet. Vår unika kompetens inom både kemiindustri och bränslemarknad skapar synergier som driver utveckling för att uppnå högsta möjliga värde för våra kunder. Som en del av kemiklustret i Stenungsund och industriparken i Fredrikstad och med tätt samarbete med svenska och norska universitet kan vi tillgodogöra oss gemensam kunskap och effektivt utnyttja våra moderna produktionsanläggningar i Sverige och Norge.

Vi strävar alltid efter klimatsmarta och användarvänliga biodrivmedel som hjälper till att möta utmaningen kring global uppvärmning – utan att kompromissa med användarperspektivet. På detta sätt deltar vi i skapandet av ett hållbart samhälle som ger utrymme både för storstadens kommunikation och för klimatneutrala långväga transporter samt uppvärmning.

BAKGRUND

Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Under 2010-talet introducerades de rena B100-kvaliteterna under varumärket Verdis Polaris och 2015 förvärvades biodieselanläggningen i Fredrikstad.

Marknaden och intresset för biodrivmedel har fått en snabb utveckling de senaste åren, drivet av en ökande insikt runt transportsektorns klimatavtryck.

Under slutet av 2018 var det dags för bolaget att ta steget vidare och bolaget knoppades av från Perstorp och det renodlade Cleantech-bolaget Adesso BioProducts skapades. De flesta av oss har varit med sedan Perstorptiden och har mycket av storföretagets struktur och arbetssätt med oss, som vi nu kombinerar med ett rent miljöfokus och Adessokoncernens starka entreprenörsanda.

Lars Lind,
VD för Adesso BioProducts AB:

”Med kraftigt ökande fokus på transportsektorns klimatutsläpp i hela samhället ser vi en stark tillväxt i efterfrågan på biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter. Förutom vår befintliga portfölj ser vi intressanta möjligheter inom avancerad biodiesel, koldioxidfritt flyg och biobaserade kemiprodukter. Biodrivmedel är hjärtat i vår verksamhet och kommer att fortsätta vara vår absoluta kärnverksamhet, och vi tar med oss många år av erfarenhet och kompetens in i det nya bolaget. Vi tackar Perstorp för deras fortsatta stöd och engagemang och ser fram emot nästa steg i vår utveckling.”

Vår vision

”Vi skapar fossilfri transport, värme och kemi.”

Innovation och kvalitet

Vi driver utvecklingsprojekt inom områdena förnybara drivmedel och förnybar kemi ihop med universitet och forskningsinstitutioner i Norge och Sverige.

Till exempel deltar vi i:

  • det norska konsortiet ”Bio4fuels” (Norwegian Centre for Sustainable Biobased Fuels and Energy) där både teknik som t ex förgasning och biokemiska processer studeras, och där områden som bioresurser, värdekedjor och systemekonomi kartläggs
  • det svenska Vinnväxt-initiativet ”Klimatledande processindustri”, där Adesso BioComponents leder en studie runt förnybara olefiner
  • det svenska Forskningsprojektet ”Future Fuels”, som studerar nya bränslekomponenter för dieselersättning. Här deltar de ledande svenska Tekniska Högskolorna som KTH, Chalmers och Lunds Universitet tillsammans med fordons- och bränsleindustrin
  • ”Droppar i tanken eller ny tank?”. Projektet jämför av kostnader och klimatprestanda i hela drivmedelskedjan för rena skogsbaserade biodrivmedel med separat distributionsinfrastruktur å ena sidan och biodrivmedel av typen ”drop-in” å andra sidan. Detta projekt drivs av IVL Svenska Miljöinstitiutet och RISE i samarbete med flera företag och med finansiering från Energimyndigheten.

Externa länkar

Alla inom Adesso BioProducts är aktiva och engagerade i frågor som rör biobränsle, och vi samarbetar tätt med nedanstående organisationer. Ni möter oss ofta på branschmässor och andra event som är aktuella i branschen. Behöver du av någon anledning hjälp att finna rätt kontakter, så se gärna på nedanstående länkar eller kontakta oss på Adesso BioProducts, så hjälper vi dig gärna med kontakter i vårt nätverk.

biodrivstoff2030.no

svebio.se

svebio.se/om-oss/vara-natverk/biodriv

johannebergsciencepark.com/kemiochmaterial

2030-sekretariatet.se

iscc-system.o

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk415/