Biodrivmedel/Biodrivstoff

Vi erbjuder smarta biodrivmedel för dig som vill göra verklig skillnad för ett hållbart klimat. Adesso BioProducts är Skandinaviens ledande tillverkare av rapsbaserad biodiesel, både för låginblandning med produkten BXN, och som rent biodrivmedel (B100) med Verdis Polaris™. Med Adesso BioProducts får du dessutom nära till produktionen, med våra toppmoderna fabriker i Sverige och Norge, som levererar med hög kvalitet och kapacitet. Dessutom i säkerställer vi tillgängligheten med depåer strategiskt placerade, både i anslutning till fabrikerna och på östkusten.


Verdis Polaris™

Hög klimatprestanda

Verdis Polaris™ är ett 100%igt biodrivmedel med hög kvalitet som både håller totalkostnaden nere och gör störst klimatnytta. Det är biodrivmedlet för er som vill ha en smidig övergång till hållbara transporter. En rapsoljebaserad biodiesel som också tillverkas med biometanol för större andel biomassa och ytterligare förbättrad klimatnytta. När ni kör på Verdis Polaris™ istället för fossil diesel sänker ni koldioxidutsläppet med 70%*. Ökad andel biomassa i råvarubasen ger också halverad punktskatt** jämfört med konventionell RME/FAME. 

Nordisk avsändare

Verdis Polaris tillverkas i Skandinaviens ledande RME-fabriker i Stenungsund och Fredrikstad med hjälp av marknadens bästa teknik. Det ger produkter med erkänt hög och jämn kvalitet. Vår största leverantör av rapsolja finns i Århus i Danmark, vilket betyder att råvaran odlas och oljan pressas i närområdet. Distribution sker sedan från fabrikerna i Stenungsund och Fredrikstad samt från vår strategiskt placerade terminal i Södertälje. Detta säkrar korta leveransvägar och borgar för god tillgänglighet.

Säker drift året om

Verdis Polaris™ produceras i fabriken i Stenungsund med en unik efterbehandlingsprocess som förbättrar produktegenskaperna för att ge så hög driftsäkerhet som möjligt i vårt nordiska klimat. Dessutom anpassas produkten efter säsong – vintertid lägger vi till ett vinteradditiv som ger bättre köldegenskaper. Verdis Polaris™ uppfyller minst den europeiska drivmedelsstandarden, EN 14214 och är dessutom ännu bättre på viktiga parametrar som vatteninnehåll, metaller och monoglycerider. Drivmedlet har goda smörjande egenskaper och presterar mycket bra i alla godkända motorer. 

Verdis Polaris™ har också många andra fördelar som att den bryts ner snabbt i naturen och inte är brandfarlig.

Hållbarhet och spårbarhet

För att säkerställa hållbarhet och spårbarhet genom hela kedjan är Adesso BioProducts certifierat enligt ISCC, ett EU-godkänt system för att uppfylla kraven i EUs Renewable Energy Directive (RED). Företaget innehar också ett Hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten som ger dig som kund tryggheten att vi arbetar helt enligt branschens och myndigheternas krav och kontroll gällande biobränsle.

Omvärldsbevakning, politik och lagstiftning

Vi bildar opinion för klimatsmarta beslut genom omvärldsbevakning av politik och lagstiftning både nationellt och internationellt. 

*Upp till 70% – varierar över tid beroende på utvald råvara.

**Halverad fossil andel ger halverad punktskatt för Verdis PolarisTM som rent biodrivmedel.


Verdis Polaris™ Somra

Verdis Polaris™ Somra är ett grönt biodrivmedel baserat på rapsolja som tillverkas i Stenungsundsfabriken och är avsett för sommarsäsongen, dvs perioden mellan första april och sista september.

Läs om Verdis Polaris >


Verdis Polaris™ Vintra

Verdis Polaris™ Vintra är vår B100-produkt som innehåller vinteradditiv för ännu bättre köldegenskaper och därför levereras under den kallare årstiden från första oktober till den sista mars. 

Läs om Verdis Polaris >


Verdis Polaris™ Flora

Verdis Polaris™ Flora är vårt senaste tillskott i Verdisfamiljen, en rapsoljebaserad biodiesel för B100-marknaden producerad i vår fabrik i Fredrikstad.

Läs om Verdis Polaris >


RME BXN

Rapsbaserad biodiesel anpassad för nordiskt klimat för låginblandning med 7% i fossil diesel. Uppfyller hållbarhetskriterier enligt EU-RED samt svensk och norsk lag.

Uppfyller minst kraven enligt den europeiska biodieselstandarden EN 14214.