Biovärme/Biofyring

Med RME kan du enkelt ersätta fossil eldningsolja i den befintliga värmepannan – en övergång till hållbar värme utan omvägar via dyra nyinvesteringar. Adesso BioProducts erbjuder ett tryggt samarbete, antingen direkt med oss eller via våra distributörer. 


BioCaleo™ 

Klimatnytta snabbt

BioCaleo™ är en RME för biouppvärmning (biofyring) för dig som snabbt och enkelt vill gå över till hållbar värme. När du väljer BioCaleo™ istället för fossil eldningsolja minskas koldioxidutsläppen med mer än hälften. Eftersom bränslet används i den befintliga pannan är omställningskostnaderna mycket låga.

Säker drift utan bekymmer

BioCaleo™ håller en mycket hög och jämn kvalitet, vilket säkerställer problemfri drift utan igensättningar samt gör den lagringsstabil upp till 12 månader. Eftersom BioCaleo™ är biologiskt nedbrytbar och inte klassad som farligt gods är den enkel och säker att hantera och lagra. Bränslet är flytande ner till -10°C och med vinteradditiv ner till -20°C och därför behövs ingen förvärmning.