Slåss for arbeidsplassene på Øra

KÄLLA: Dagsavisen.No/Demokraten den 27 maj, 2020. Av: Arne Børresen

Sp-Vedum vil slå ned på biodiesel-avgift.

Av: Arne Børresen

– Det er avgjørende viktig å sikre arbeidsplassene og den grønne industrien i Fredrikstad. Full avgift på biodiesel som Høyre og Erna Solberg nå vil ha, kan slå beina under hele den miljøvennlige dieselproduksjonen i Fredrikstad.

Det sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Demokraten som sammen med sin stortingskollega fra Østfold, Ole André Myhrvold, besøkte biodieselfabrikken på Øra tirsdag.

– Effektivt klimatiltak

For andre gang på kort tid er Sp-sjefen i Fredrikstad for å påvirke at industrien ikke belastes med nye og stadig større avgifter. Sist var han på Gyproc, som risikerte å blø åtte millioner kroner i året dersom regjeringen fikk flertall for å øke CO2-avgiften. Den kampen vant Sp med hjelp fra blant annet Ap.

Nå har regjeringen et nytt avgiftsforslag som kan bety at konsumentene velger bort den rene biodieselen i sin helhet, forteller administrerende direktør Lars Lind i Adesso Bioproducts, som eier fabrikken på Øra:

– Vi har som Norges største produsent av biodrivstoff skrevet brev til Finanskomiteen på Stortinget hvor vi uttrykker dyp bekymring for hva den nye veibruksavgiften på ren biodiesel vil bety for vår framtid. Spørsmålet er faktisk om vi har noen framtid hvis politikerne vedtar dette. Vi hadde også en situasjon med tilsvarende avgiftskrav mot bedriften i Fredrikstad i 2010, forteller Lind og peker tilbake på nesten-nedleggelsen av den da splitter nye fabrikken.

Han legger til:

– Nå er vi redde for at vår kamp for det grønne skiftet og grønne, norske arbeidsplasser ikke blir godt nok belyst fordi koronakrisen tar all oppmerksomhet. Derfor gjør vi det vi kan for å holde kontakt med Stortinget. At Trygve Slagsvold Vedum og Ole André Myhrvold interesserer seg for oss setter vi umåtelig stor pris på, poengterer Lind.

– Dette må vi stoppe

Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum og partifellen Ole André Myhrvold lover imidlertid at de vil gjøre hva de kan for å få bort avgiften på ren biodiesel før den blir innført. Myhrvold sier det slik:

– Dette avgiftsforslaget må vi stoppe. Bruken av biodiesel er et effektivt klimatiltak som ikke plager noen, men som skaper mange arbeidsplasser. Faktisk er det sånn at de siste åra har biodiesel ført til mer reduksjon i CO2-utslipp enn alle el-bilene har bidratt med til sammen. Dette er effektivt, billig og skaper i tillegg lokale arbeidsplasser her i Fredrikstad.

Länk: https://www.dagsavisen.no/demokraten/slass-for-arbeidsplassene-pa-ora-1.1720905?paywall=true