Ny biobaserad byggsten utreds för förnybar kemiindustri

KÄLLA: Nyhetsbrev från VSMK, 19 december 2019.

För att göra kemiindustrin klimatledande behöver vi biobaserad råvara. I projektet ”Bioolefins” i Klimatledande Processindustri utreds nu förutsättningar att producera biobaserad eten från etanol. Projektet syftar bland annat till att identifiera tillgängliga tekniker, kommersiellt tillgängliga etanolkvalitéer till eten eller andra olefiner samt att utvärdera dessa i Stenungsundskontexten.

Eten är huvudråvaran i samtlig produktion i kemiindustrin i Stenungsund. I nästa steg avser man gå vidare med att föreslå hur en framtida produktionsanläggning kan komma att se ut. En av utmaningarna är bland andra att det är dyrare att framställa biobaserade produkter och material, eftersom råvarorna är dyrare och den befintliga produktionen är trimmad för att optimera processer för fossil råvara.

  • Det är jättespännande att vi drar igång det här projektet! Det är viktigt att alla möjligheter för att hitta en långsiktig och resurseffektiv omställningsprocess i kemiindustrin utreds. På längre sikt är det dessutom viktigt att vi hittar andra råvaror än sockerrör som biomassakälla, säger Lars Lind från Adesso Bioproducts.

Projektet är en del i insatsområdet Förnybart i Klimatledande Processindustri som leds av Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Rise.
Medverkande parter: Adesso Bioproducts, Inovyn, Rise och Chalmers Industriteknik.
Budget, totalt 615 000 SEK.
Januari 2020-juli 2020

För kontakt: Lars Lind, Adesso Bioproducts: lars.lind@adessobioproducts.se
Johanna Mossberg, projektledare, johanna.mossberg@ri.se

Concept of green technology recycle sign in light bulbl. 3D rendering.