Nu ska HVO-bomben desarmeras

Nu har regeringen skickat in ansökan till EU-kommissionen om skattebefrielse för HVO, RME och biogas. Hotet om rejäla skattehöjningar vid årsskiftet kan därmed vara på väg undanröjas. En lättnad för representanter för branschen.

Coronautbrottet gjorde att Finansdepartementet fick fullt upp med annat. Men nu har en ansökan om förlängning av skattebefrielse för rena biodrivmedel skickats till EU-kommissionen.

Den befarade chockhöjningen vid årsskiftet är därmed på väg att undanröjas. Begäran gäller fram till och med 2021.

Det har enligt ett pressmeddelande förts konstruktiva samtal mellan parterna de senaste månaderna och bedömningen är att det finns goda förutsättningar till en förlängning.

I regeringskansliet pågår också ett arbete med att se hur användning av höginblandade och rena biodrivmedel kan bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. Därför menar regeringen att det är angeläget att nuvarande skattebefrielse kan bibehållas till dess att dessa arbeten slutförts. Inte minst för att mycket biodrivmedel som används i kollektivtrafiken är livsmedelsbaserade.

Nu har regeringen skickat in ansökan om fortsatt skattebefrielse för ren HVO. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

En av Sveriges största RME-producenter är Adesso Bioproducts i Stenungsund som tillverkar närmare 150 000 m3 per år med rapsolja som råvara. Bolagets vd Lars Lind är glad över att ansökan till Bryssel nu kommit i väg:

– Det är väldigt bra. Det innebär självklart en trygghet för både oss och för våra kunder som nu kanske vågar ta investeringar i nya bussar och andra fordon. Det gynnar både oss och omställningsarbete i Sverige.

Vad tycker du om att ansökan bara gäller till 2021?

– Jag hade helst sett långsiktigare spelregler. Men är samtidigt så luttrade. Att vi nu får fortsätta att ta ett år i taget är kanske det bästa vi kan uppnå just nu.

Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet, är dock kritisk till att det dröjt så länge att få iväg ansökan till EU-kommissionen:

– Det är mindre än 8 månader kvar innan svensk drivmedelsindustri måste ställa om eller innan kollektivtrafiken hade tvingats byta drivmedel. Så kan man inte bedriva omställning.

Ansökan gäller också fortsatt skattebefrielse på drivmedel som produceras på det som EU klassar som livsmedel. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det har också skickats in ansökan om fortsatta skattelättnader för biogas – som dock ska gälla i tio år om regeringens begäran går igenom. Något Jakob Lagercrantz tycker skulle ha gällt även de flytande biodrivmedlen:

– Regeringen har valt att söka för ett år, vilket innebär att själva grundproblemet kvarstår. Regeringen måste alliera sig med biodrivmedelsindustrin kring långsiktighet och en betydligt mer ambitiös omställningsplan. Sverige är ett gott exempel, med tuffa mål till 2030, men det går inte om inte svenska regeringen får andra länder att arbeta åt samma håll i EU.

En allians i EU för mindre miljöbelastande drivmedel är absolut en möjlighet menar han:

– Det finns andra länder som delar Sveriges syn – men det saknas en kraft att samordna och fokusera arbetet. De enda som vinner på detta är de fossila drivmedlen.

Införd i ATL, den 6 april 2020.