Konferensen Formel Framtid – Ett viktigt steg för en hållbar framtid

Den 17:e januari hölls den digitala konferensen Formel Framtid 2022 – en omställningskonferens med kemiindustrin i Stenungsund.

Konferensen, som var öppen för allmänheten, arrangerades av Hållbar Kemi tillsammans med Stenungsunds kommun. Det pågår redan flera projekt med syfte att ställa om till hållbar/förnybar industri i Stenungsund men för att snabba på utvecklingen behövs åtgärder inom infrastruktur, elförsörjning och tillståndsprocesser. Viktiga framgångsfaktorer som också var konferensens huvudfokus. Deltagarna representerade aktörer på lokal, regional och riksnivå från politik, samhälle, forskning och industri.

Adesso BioProducts deltog genom VD Lars Lind som berättade om företagets satsning på tillverkning av biobaserad eten från etanol. I en första studie inom Klimatledande Processindustri, där Adesso och Inovyn varit drivande, har möjligheter och förutsättningar utvärderats för en sådan anläggning med placering i Stenungsund. Nästa steg är en ansökan till Industriklivet om fortsatt finansiering och målet är byggnation av en anläggning med kapacitet på 50 000 ton/år.

Bildtext: Reportage om satsningarna på förnybart i St-tidningen 2022-01-27

Läs mer om projekten inom Hållbar Kemi: https://kemiforetagenistenungsund.se/

Se hela konferensen Formel Framtid 2022: https://www.formelframtid.se/eftersnack

Reportage om satsningarna på förnybart i St-tidningen 2022-01-27