Klimat- och miljöministern besökte petrokemin i Stenungsund

KÄLLA: St-tidningen 21 mars 2023

En skyndsam övergång till fossilfri produktion. Det hoppades klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) på när hon besökte petrokemin i Stenungsund.

Under tisdagen hade Stenungsund besök av klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L), som tillsammans med landshövdingen Sten Tolgfors besökte bland annat petrokemiföretaget Borealis Polyeten. Med på besöket var också flera tjänstemän från klimat- och näringslivs­departementet. Dagen innan hade delegationen besökt Göteborgs hamn och Volvo.

Besöket i Stenungsund var en del av en rundresa i Västsverige, där syftet var att träffa olika aktörer inom näringslivet och ta del av de problem och hinder som företagen upplever sig ha inför en omställning till en fossilfri produktionsprocess.

Flera stora projekt på gång

– Det handlar om att sätta sig ner med företagen och se hur de kommit igång med omställningen. Stenungsund och petrokemin har olika utmaningar och vi har i dag sett tydliga exempel på hur man kan lösa omställningen till fossilfri process, säger Romina Pourmokhtari (L).

Petrokemin i Stenungsund har flera stora projekt på gång för att på sikt bli mindre beroende av fossila råvaror och bland annat EU investerar stora summor för att driva på utvecklingen i den riktningen.

Förutom rundvandringen på Borealis Polyeten besökte man också Ödsmål, där vd Lars Lind och styrelseordförande Roger Andersen på Adesso Bioproducts presenterade sitt biobränsleföretag. Företaget ska producera miljövänlig eten vid sin nya anläggning i Kläpp.

”Viktig del i svensk framtid”

– Vi ser en stark tillväxt i efterfrågan på biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter, och att möta ministern här på plats var bra. Den gröna omställningen är en viktig del av svensk framtid och jag tycker vi fick sagt det vi ville, säger Lars Lind.

Med under samtalen var även Stina Welming, tillförordnad programchef för Hållbar Kemi i Stenungsund, en samarbetsorganisation som arbetar för att underlätta och driva på omställningen av petrokemiindustrin i Stenungsund.

– Stenungsund står inför en stor viktig omställning. Om de 10 miljarder kronor som behöver investeras för att industrin här ska bli fossilfri måste även elfrågan och överföreningskapaciteten lösas, säger hon.

Efter presentationen av Adesso Bioproducts åkte delegationen vidare till Perstorp i Stripplekärr för ett besök.

Ministerbesök på Adessos nya industrimark för biobaserad eten