Information angående Coronaläget

Med anledning av den pågående Coronasmittan så har Adesso Bioproducts fokuserat på att både anpassa rutiner för att minska smittspridning och att säkerställa tillgängligheten av produkt till våra kunder. För att minska risken för smittspridning  har rutinerna anpassats i samband med lastning av produkt på våra anläggningar i Stenungsund och i Fredrikstad. De nya rutinerna är framtagna i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som gäller i Sverige respektive Norge. Samtidigt har vi arbetat för att säkerställa hela kedjan från inköp av råvara, driften i våra fabriker och leveranser till våra depåer och ut till kund. I nuläget har vi en stabil situation för råvaruflödet och båda fabrikerna driftas planmässigt och med full kapacitet samt med beredskap för att kunna hantera en svårare situation. Vi är därför glada att fortsatt kunna leverera våra produkter till alla kunder enligt plan.