Adesso BioProducts AB planerar en biogasanläggning i Stenungsund i samarbete med Andion Scandinavia AB

Anläggningen möjliggör produktion av biogas från regionens matrester

Adesso BioProducts AB har signerat en avsiktsförklaring med biogasbolaget Andion om en ny biogasanläggning i Stenungsund. Den blir en viktig komponent i den gröna omställningen av kemiindustrin som både möter en ökande efterfrågan på biogas och kan bidra till att lösa avfallsutmaningarna i regionen. Det handlar främst om matavfall men även industriavfall och gödsel som ska återvinnas på anläggningen. Färdigt utbyggd ska anläggningen kunna leverera över 70 GWh fossilfri biogas till regionens gasnät vilket innebär ett ungefärligt energivärde motsvarande 7 miljoner liter diesel. Den kommer bidra till att Stenungsundsföretagen och andra energiintensiva industrier i regionen kan växla över från fossilbaserad naturgas till biogas och öka regionen självförsörjandegrad.

Med den nya anläggningen i drift kan vi skapa ett lokalt kretslopp i regionen för återvinningen av matavfall som idag kanske transporteras långa sträckor till andra delar av landet. Förutom matavfallet och gödsel kommer den glycerin Adesso producerar kunna användas som lokal biogasråvara i stället för att exporteras till anläggningar i Danmark och Tyskland.

Utöver biogas kommer anläggningen även att framställa biogödsel för det lokala lantbruket och minska användandet av konstgödsel. Anläggningen planeras att uppföras i det industriella området strax norr om Stenungsund i direkt anslutningen till kommunens återvinningstation och avloppsreningsverk. Adesso planerar även för en bioetenanläggning på samma industriområde och ser synergieffekter mellan anläggningarna bland annat i form av återvinning av restvärme.

Adesso som är initiativtagare till projektet kommer att utveckla projektet i partnerskap med Andion som kommer bidra med sin långa erfarenhet inom biogasproduktion och projektutveckling. Planen är att starta bygget av anläggningen i slutet av 2024 efter att alla tillstånd för anläggning har beviljats.

– Vi ser med stor tillfredställelse på möjligheten att bygga denna efterlängtade biogasanläggning. Med den kommer vi att kunna bidra till ett förbättrat cirkulärt utbyte mellan stad, land och industri och utnyttja lokala restströmmar för att bidra till den industriella gröna omställningen. Andion har ju byggt och driver ett stort antal sådana anläggningar vilket känns som en winwin-situation redan från start, säger vd Lars Lind på Adesso BioProducts.

– Ett väldigt intressant projekt för Andion där vi får möjlighet att bygga vidare på visionen om fossilfri energi baserad på avfall av olika slag, främst gödsel och matavfall. Att det dessutom sker med Adesso BioProducts som är starkt förankrade i regionen och har stor erfarenhet av fossilfri energi sedan tidigare borgar för ett smidigt och effektivt samarbete, säger Ruben Havsed – ansvarig för affärsutveckling på Andion Scandinavia.

För mer information

Lars Lind

VD – Adesso BioProducts AB

+46 705 75 58 78

lars.lind@adessobioproducts.se

Adesso BioProducts AB, med huvudsäte i Stenungsund, är ett svenskt bolag som är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, främst biodiesel. De erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen, för dieselfordon. De har även produkter för biouppvärmning. Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Idag driver man verksamheter i Sverige och Norge. www.adessobioproducts.se.

Ruben Havsed

Head of Business Development – Andion Scandinavia AB

rhavsed@andionglobal.com

+46 700-90 97 29

Andion Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi. Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar. Andion utvecklar även anläggningar i Eskilstuna och Västervik och färdigställde nyligen en utbyggnad av en av världens största biogasanläggningar för flytande biogas utanför Skogn, Trondheim. www.andionglobal.com.