Adesso beviljas stöd från Industriklivet

Energimyndigheten stöttar Adesso BioProducts projekt att ta fram grön eten som råvara till kemiindustrin i Stenungsund med 12,5 MSEK. Stödet avser att delvis finansiera en s.k. FEED-studie (front end engineering and design) av en anläggning placerad inom kemiklustret.

Målet är att uppföra en kommersiell anläggning för produktion av biobaserad eten i Stenungsund. Råvaran blir etanol av bränslekvalitet och den färdiga produkten kommer distribueras i det befintliga etennätet och fördelas efter massbalans till kemianläggningarna i området. En studie för att bygga en separat ATJ-enhet (alcohol to jet) planeras också. Redan i slutet av 2025 planeras anläggningen, med en årskapacitet på 50-100kton, vara startklar.