Avfall blir biodiesel i Fredrikstad

För att möta riktlinjerna i EUs omarbetade direktiv för förnybar energi (RED II) samt nya lagkrav på den norska marknaden, har Adesso BioProducts utvecklat en produktionsmetod för att hantera avfallsklassade råvaror (sk avancerade råvaror) i Fredrikstadsfabriken.

Fabriken, som ursprungligen designats för ren rapsolja, har nu modifierats för att kunna processa en blandning av ren rapsolja och avancerade råvaror. Det nya körsättet togs i drift i december 2020 och innebär produktion av biodiesel med en delström av used cooking oil (UCO).

För att samtidigt hantera produktion av högkvalitativ biodiesel från ren rapsolja, RME, har anläggningen anpassats för sk ”blocked operation”. Dessutom används ISCCs massbalanskoncept.

Med den nya produktionsmetoden har Adesso tagit ett viktigt steg för att anpassa tillverkningen efter nya lagkrav och marknadens förväntningar på ökad andel avancerade råvaror i biodiesel.