Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

KÄLLA: Regeringen.se 22 december 2020

Regeringen har publicerat ett lagstiftnings-PM för reduktionspliktens upptrappning som nu är ute på remiss till 16 februari:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/reduktionsplikt-for-bensin-och-diesel–kontrollstation/