Adesso öppnar ny industrimark i Stenungsund

Adesso har förvärvat en 15 hektar stor tomt inom industriområdet i Stenungsund, ”Site Adesso”. Området är en del av den gamla s.k. Kläpptomten och ligger inom riksintresset för kemisk industri.

Tomten är tänkt att användas för att utveckla Adessos verksamheter inom grön kemi och förnybara drivmedel och bränslen. Närmast kommer studien runt en anläggning för bioeten att slutföras under året. Vi tittar vidare på att anlägga en tankpark och en modern utlastningsstation för bränsledistribution.

Det aktuella industriområdet är markerat med rosa linje på bilden.