Avfall blir biodiesel i Fredrikstad

För att möta riktlinjerna i EUs omarbetade direktiv för förnybar energi (RED II) samt nya lagkrav på den norska marknaden, har Adesso BioProducts utvecklat en produktionsmetod för att hantera avfallsklassade råvaror (sk avancerade råvaror) i Fredrikstadsfabriken.

Fabriken, som ursprungligen designats för ren rapsolja, har nu modifierats för att kunna processa en blandning av ren rapsolja och avancerade råvaror. Det nya körsättet togs i drift i december 2020 och innebär produktion av biodiesel med en delström av used cooking oil (UCO).

För att samtidigt hantera produktion av högkvalitativ biodiesel från ren rapsolja, RME, har anläggningen anpassats för sk ”blocked operation”. Dessutom används ISCCs massbalanskoncept.

Med den nya produktionsmetoden har Adesso tagit ett viktigt steg för att anpassa tillverkningen efter nya lagkrav och marknadens förväntningar på ökad andel avancerade råvaror i biodiesel.

Ny biobaserad byggsten utreds för förnybar kemiindustri

KÄLLA: Nyhetsbrev från VSMK, 19 december 2019.

För att göra kemiindustrin klimatledande behöver vi biobaserad råvara. I projektet ”Bioolefins” i Klimatledande Processindustri utreds nu förutsättningar att producera biobaserad eten från etanol. Projektet syftar bland annat till att identifiera tillgängliga tekniker, kommersiellt tillgängliga etanolkvalitéer till eten eller andra olefiner samt att utvärdera dessa i Stenungsundskontexten.

Eten är huvudråvaran i samtlig produktion i kemiindustrin i Stenungsund. I nästa steg avser man gå vidare med att föreslå hur en framtida produktionsanläggning kan komma att se ut. En av utmaningarna är bland andra att det är dyrare att framställa biobaserade produkter och material, eftersom råvarorna är dyrare och den befintliga produktionen är trimmad för att optimera processer för fossil råvara.

  • Det är jättespännande att vi drar igång det här projektet! Det är viktigt att alla möjligheter för att hitta en långsiktig och resurseffektiv omställningsprocess i kemiindustrin utreds. På längre sikt är det dessutom viktigt att vi hittar andra råvaror än sockerrör som biomassakälla, säger Lars Lind från Adesso Bioproducts.

Projektet är en del i insatsområdet Förnybart i Klimatledande Processindustri som leds av Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Rise.
Medverkande parter: Adesso Bioproducts, Inovyn, Rise och Chalmers Industriteknik.
Budget, totalt 615 000 SEK.
Januari 2020-juli 2020

För kontakt: Lars Lind, Adesso Bioproducts: lars.lind@adessobioproducts.se
Johanna Mossberg, projektledare, johanna.mossberg@ri.se

Concept of green technology recycle sign in light bulbl. 3D rendering.

Information angående Coronaläget

Med anledning av den pågående Coronasmittan så har Adesso Bioproducts fokuserat på att både anpassa rutiner för att minska smittspridning och att säkerställa tillgängligheten av produkt till våra kunder. För att minska risken för smittspridning  har rutinerna anpassats i samband med lastning av produkt på våra anläggningar i Stenungsund och i Fredrikstad. De nya rutinerna är framtagna i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som gäller i Sverige respektive Norge. Samtidigt har vi arbetat för att säkerställa hela kedjan från inköp av råvara, driften i våra fabriker och leveranser till våra depåer och ut till kund. I nuläget har vi en stabil situation för råvaruflödet och båda fabrikerna driftas planmässigt och med full kapacitet samt med beredskap för att kunna hantera en svårare situation. Vi är därför glada att fortsatt kunna leverera våra produkter till alla kunder enligt plan.