Adesso BioProducts
– med fokus på miljö och innovation

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning.

 • Miljöinformation om drivmedel
  Miljöinformation om drivmedel 2021-09-29 Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen och på drivmedelsleverantörens webplats. Miljöinformationen enligt Energimyndighetens besked, baseras på rapportering enligt Drivmedelslagen och Hållbarhetslagen … Läs mer
 • Klart med fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel
  Klart med fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel Pressmeddelande från Finansdepartementet Publicerad 03 september 2021 EU-kommissionen meddelar i dag att man har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Därmed kan bränslen som exempelvis E85 och biodiesel förbli skattefria i … Läs mer
 • Ostindiefararen Götheborg använder biodrivmedel från Adesso BioProducts för att minska miljöpåverkan
  Ostindiefararen Götheborg använder biodrivmedel för att minska miljöpåverkan Pressmeddelande från Götheborg of Sweden 2021-08-25 Under seglingen till Stockholm och tillbaka till Göteborg använder Ostindiefararen Götheborg biodrivmedlet RME istället för marin diesel i hälften av sina bränsletankar. Beslutet är en del … Läs mer
 • Motstridig politik sänker klimateffektiva biodrivmedel
  Motstridig politik sänker klimateffektiva biodrivmedel KÄLLA: NyTeknik Debatt 10 juni 2021 DEBATT. En ensidig och icke teknikneutral satsning på el- och vätgasfordon är av flera skäl kontraproduktiv ur klimatsynpunkt, skriver Pål Börjesson och Öivind Andersson, forskare vid Lunds tekniska högskola. … Läs mer

Kunskap och hållbarhet

Vårt brinnande intresse och engagemang i hållbarhetsfrågor gör att vi deltar och föreläser i många olika sammanhang.
Kunskap i dessa frågor är oerhört viktigt inför varje företags val av drivmedel eller bränsle för uppvärmning. Därför delar vi gärna med oss av fakta och kunskap. Dels kring hållbarhet och förnybart men speciellt kring frågor som rör biodrivmedel.

Läs mer

Hållbart Biodrivmedel för dieselfordon

Verdis Polaris™ är ett 100%igt biodrivmedel med hög kvalitet som både håller totalkostnaden nere och gör störst klimatnytta. Det är biodrivmedlet för er som vill ha en smidig övergång till hållbara transporter. En rapsoljebaserad biodiesel som också tillverkas med biometanol för större andel biomassa.

Läs mer

Bioenergiolja för snabb klimatnytta

BioCaleo™ är en RME för biouppvärmning (biofyring) för dem som snabbt och enkelt vill gå över till hållbar värme. När man väljer BioCaleo™ istället för fossil eldningsolja minskar man koldioxidutsläppen med mer än hälften. Eftersom bränslet används i den befintliga pannan är omställningskostnaderna mycket låga.

Läs mer

Innovation och kvalitet

Vi driver utvecklingsprojekt inom områdena förnybara drivmedel och förnybar kemi ihop med universitet och forskningsinstitutioner i Norge och Sverige.

Läs

mer