Adesso BioProducts
– med fokus på miljö och innovation

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning.

 • Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
  Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation KÄLLA: Regeringen.se 22 december 2020 Regeringen har publicerat ett lagstiftnings-PM för reduktionspliktens upptrappning som nu är ute på remiss till 16 februari: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/reduktionsplikt-for-bensin-och-diesel–kontrollstation/  
 • Klart för rena biodrivmedel hela 2021 – Pressrelease från Svebio
  Klart för rena biodrivmedel hela 2021 www.svebio.se 2020-10-09 09:24 CEST Sverige har fått rätt att fortsätta ge skattebefrielse för etanol, rapsdiesel och HVO som säljs i ren eller högblandad form. Men EU-kommissionens besked gäller bara ett år. Beskedet är bra, … Läs mer
 • Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel – Pressmeddelande från Finansdepartementet
  Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel Pressmeddelande från Finansdepartementet Publicerad 08 oktober 2020 Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och … Läs mer
 • Busselskap har ikke råd til å kjøre miljøvennlig
  Busselskap har ikke råd til å kjøre miljøvennlig Caroline Tolfsen Journalist Trond Øyvind Karterud Journalist Rune Fredriksen Journalist Publisert på nrk.no 200930 kl. 18:44 https://www.nrk.no/osloogviken/busselskap-har-ikke-rad-til-a-kjore-miljovennlig-1.15166407 Avgiften på biodiesel er så høy at bussene i Drammen har gått tilbake til fossilt … Läs mer

Kunskap och hållbarhet

Vårt brinnande intresse och engagemang i hållbarhetsfrågor gör att vi deltar och föreläser i många olika sammanhang.
Kunskap i dessa frågor är oerhört viktigt inför varje företags val av drivmedel eller bränsle för uppvärmning. Därför delar vi gärna med oss av fakta och kunskap. Dels kring hållbarhet och förnybart men speciellt kring frågor som rör biodrivmedel.

Läs mer

Hållbart Biodrivmedel för dieselfordon

Verdis Polaris™ är ett 100%igt biodrivmedel med hög kvalitet som både håller totalkostnaden nere och gör störst klimatnytta. Det är biodrivmedlet för er som vill ha en smidig övergång till hållbara transporter. En rapsoljebaserad biodiesel som också tillverkas med biometanol för större andel biomassa.

Läs mer

Bioenergiolja för snabb klimatnytta

BioCaleo™ är en RME för biouppvärmning (biofyring) för dem som snabbt och enkelt vill gå över till hållbar värme. När man väljer BioCaleo™ istället för fossil eldningsolja minskar man koldioxidutsläppen med mer än hälften. Eftersom bränslet används i den befintliga pannan är omställningskostnaderna mycket låga.

Läs mer

Innovation och kvalitet

Vi driver utvecklingsprojekt inom områdena förnybara drivmedel och förnybar kemi ihop med universitet och forskningsinstitutioner i Norge och Sverige.

Läs

mer